Trải nghiệm giao diện BSC mới tại đây Closed
  • |
OGC: Thông báo về việc thay đổi nhân sự chủ chốt
HOSE - 14/09/2012 10:19:00 SA        -
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
OGC 11,00 0,00%

CTCP Tập Đoàn Đại Dương thông báo về việc thay đổi nhân sự chủ chốt như sau:-

Tin mới hơn
14:59 PHH: Đính chính thông báo ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 công bố ngày 18/04/2014
14:48 SEB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
14:48 SSN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
14:47 NBS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
14:46 SDB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
14:46 THS: Trương Vạn Thành - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 150.000 CP
14:45 THS: Vũ Thị Lý - Kế toán trưởng - đăng ký mua 22.000 CP
14:41 THS: Dương Trọng Chính - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký mua 20.000 CP
14:41 SDE: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Williem Stuive
14:40 CVT: Kiều Văn Linh - Chủ tịch HĐQT - đã bán 11.200 CP
Tin cũ hơn
14/09 SSC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ
14/09 Hàng trăm doanh nghiệp lệch KQKD sau soát xét
14/09 S96: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2012
13/09 PWC thông tin thêm về nghiệp vụ "lạ" của STB
13/09 BHS: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ CTCP Điện Gia Lai
13/09 FDC: Công bố thông tin về việc miễn nhiệm nhân sự chủ chốt
13/09 NHS: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ CTCP Điện Gia Lai
13/09 OPC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Lê Thị Năm
13/09 BGM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Nguyễn Huy Quang
13/09 FDC: Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng
Copyright © 2000-2011 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam