• |
Tìm kiếm Tin doanh nghiệp

OGC: Thông báo về việc thay đổi nhân sự chủ chốt

HOSE - 14/09/2012 10:19:00 SA          
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
OGC 11,90 0,85%

CTCP Tập Đoàn Đại Dương thông báo về việc thay đổi nhân sự chủ chốt như sau:-

27/08/2014 DGC bị “găm hàng” ngày đầu giao dịch
27/08/2014 KSH: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc
27/08/2014 VNE: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan đến CĐNB Thái Bá Cẩn
27/08/2014 TNT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn Zheng Lan Ying
27/08/2014 TNT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn Zhang Hua
27/08/2014 HQC: Giải trình BCTC bán niên năm 2014
27/08/2014 FCM: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
27/08/2014 NDN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2014
27/08/2014 VPH: Ký hợp đồng hợp tác đầu tư tại dự án La Casa
27/08/2014 TSC: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
27/08/2014 TRC: Giải trình lợi nhuận hợp nhất Q2-2014
timelinevn.com