Trải nghiệm giao diện BSC mới tại đây Closed
  • |
OGC: Thông báo về việc thay đổi nhân sự chủ chốt
HOSE - 14/09/2012 10:19:00 SA        -
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
OGC 10,70 -1,83%

CTCP Tập Đoàn Đại Dương thông báo về việc thay đổi nhân sự chủ chốt như sau:-

Tin mới hơn
17:10 Chứng khoán Woori CBV: Quý I/2014, lỗ 1,45 tỷ đồng
17:08 MSBS: Doanh thu bảo lãnh tăng vọt, quý I/2014 lãi 12,85 tỷ đồng
17:04 GMX: Báo cáo tài chính quý 1/2014
17:04 PSI: Báo cáo thường niên năm 2013
17:03 SDH: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - LUCERNE ENTERPRISE LTD
17:00 PVPower NT2 tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
17:00 CJC: Báo cáo tài chính quý 1/2014
16:56 KHA: Bầu Trưởng BKS và Chủ ti6ch HĐQT công ty
16:56 NET: Báo cáo tài chính quý 1/2014
16:55 VNE: Báo cáo thường niên năm 2013
Tin cũ hơn
14/09 SSC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ
14/09 Hàng trăm doanh nghiệp lệch KQKD sau soát xét
14/09 S96: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2012
13/09 PWC thông tin thêm về nghiệp vụ "lạ" của STB
13/09 BHS: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ CTCP Điện Gia Lai
13/09 FDC: Công bố thông tin về việc miễn nhiệm nhân sự chủ chốt
13/09 NHS: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ CTCP Điện Gia Lai
13/09 OPC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Lê Thị Năm
13/09 BGM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Nguyễn Huy Quang
13/09 FDC: Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng
Copyright © 2000-2011 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam