• |
Tìm kiếm Tin doanh nghiệp

OGC: Thông báo về việc thay đổi nhân sự chủ chốt

HOSE - 14/09/2012 10:19:00 SA          
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
OGC 9,60 -4,95%

CTCP Tập Đoàn Đại Dương thông báo về việc thay đổi nhân sự chủ chốt như sau:-

30/10/2014 Vincom Retail sẽ sở hữu xấp xỉ 99% dự án Vinhomes Nguyễn Chí Thanh
30/10/2014 CMG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan đến CĐNB Nguyễn Tường Vy
30/10/2014 PXI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Ngô Thị Thu Hoài
30/10/2014 NBB: Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
30/10/2014 MDG: Giải trình lỗ BCTC Q3-2014
30/10/2014 MDG: Giải trình chậm nộp BCTC Q3-2014
30/10/2014 IDI: Nghị quyết HĐQT chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
30/10/2014 GMD: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Trần Thu Thủy
30/10/2014 VHC: Đính chính Nghị quyết HĐQT thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2014
30/10/2014 FCN: Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin
30/10/2014 JVC: Gia hạn thời gian thanh toán tiền cổ tức năm 2013
timelinevn.com