• |
Tìm kiếm Tin doanh nghiệp

OGC: Thông báo về việc thay đổi nhân sự chủ chốt

HOSE - 14/09/2012 10:19:00 SA          
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
OGC 11,20 -6,67%

CTCP Tập Đoàn Đại Dương thông báo về việc thay đổi nhân sự chủ chốt như sau:-

23/10/2014 DXG (mẹ): báo lỗ 6,6 tỷ đồng trong quý III/2014
23/10/2014 LGC đạt gần 60% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng
23/10/2014 SRC: 9 tháng lãi gần 60 tỷ đồng, hoàn thành được 87% kế hoạch
23/10/2014 DVP: 9 tháng lãi 172 tỷ đồng, hoàn thành 93 % kế hoạch
23/10/2014 DPR: Điều chỉnh báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý 3.2014
23/10/2014 HAG: LNTT năm 2014 có thể tăng 202% so với năm trước
23/10/2014 SHS: Thay đổi Thành viên HĐQT
23/10/2014 Lãi đột biến nhờ bán cổ phần công ty con
23/10/2014 S55 và "của để dành" mang tên Dự phòng
23/10/2014 SWC: BCTC Q3-2014
23/10/2014 VCX: Báo cáo tài chính quý 3/2014
timelinevn.com