• |
Tìm kiếm Tin doanh nghiệp

OGC: Thông báo về việc thay đổi nhân sự chủ chốt

HOSE - 14/09/2012 10:19:00 SA          
MÃ LIÊN QUAN
Giá Thay đổi
OGC 10,60 -5,36%

CTCP Tập Đoàn Đại Dương thông báo về việc thay đổi nhân sự chủ chốt như sau:-

28/07/2014 CIG: Lỗ tiếp 16,37 trong quý 2/2014
28/07/2014 Ô tô Trường Hải: 6 tháng lãi khủng 1.245 tỷ đồng
28/07/2014 FPT có quỹ lợi nhuận chưa phân phối cao hơn VĐL, 6 tháng lãi ròng 789 tỷ đồng
28/07/2014 VNG: Lỗ ròng hơn 1 tỷ đồng 6 tháng đầu năm
28/07/2014 OCB đạt 73% chỉ tiêu lợi nhuận 6 tháng
28/07/2014 Chủ tịch Chứng khoán Kim Long có hơn 9 triệu USD cổ phiếu
28/07/2014 TMT: Quý 2 lãi ròng 10 tỷ đồng
28/07/2014 Thu hồi Giấy phép đầu tư dự án 500 tỷ đồng thuộc ITA
28/07/2014 Thành Thành Công hợp tác chiến lược với 3 đối tác nước ngoài
28/07/2014 QCC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
28/07/2014 DST: Đặng Quốc Toản - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 100.200 CP