{{news.Title}}

{{news.Source}} - {{news.Date | date:'dd/MM/yyyy hh:mm:ss'}}


THÔNG BÁO

V/v: đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hà Nội do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội sở hữu

 

 1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội
 2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hà Nội
 3. Địa chỉ: Số 156 ngõ Xã Đàn II, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội
 4. Điện thoại: (84-4) 3572 7441;    - Fax: (84-4) 3572 7940
 5. Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản và xây lắp
 6. Vốn điều lệ: 116.000.000.000 đồng (Một trăm mười sáu tỷ đồng)
 7. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 
 8. Giá khởi điểm: 19.900 đồng /cổ phần
 9. Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.160.000 cổ phần
 10. Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.160.000 cổ phần
 11. Tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
 1. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hà Nội do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội sở hữu.
 2. Địa điểm, thời gian và thủ tục đăng ký nộp tiền đặt cọc:
-   Thời gian: Từ ngày 06/10/2017 đến 15h30 ngày 30/10/2017
(Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
 -   Địa điểm: tại các đại lý đấu giá. Địa chỉ chi tiết xem tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hà Nội do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội sở hữu và được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hà Nội(www.handico.com.vn) và website của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (www.hnx.vn)
 1. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
Bỏ phiếu trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 02/11/2017 .
 1. Thời gian và địa điểm đấu giá:
 

-          Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 06/11/2017.

 

-          Địa điểm: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
                      Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 1. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 07/11/2017 đến 16 giờ ngày 16/11/2017 
 2. Thời gian hoàn trả tiền cọc cho nhà đầu tư không trúng đấu giá: Từ ngày 08/11/2017 đến ngày 13/11/2017
Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể nhận Bản cáo bạch, Quy chế đấu giá trên website www.handico.com.vn, www.hnx.vn hoặc www.bsc.com.vn và tại các đại lý theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hà Nội do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội sở hữu.
 
Các tài liệu đính kèm gồm:

 

File đính kèm: {{news.AttachedFileName}}
Chia sẻ:

Các tin liên quan


{{r.Date | date:'dd/MM/yyyy'}}{{r.Title}}