Trải nghiệm giao diện website mới tại đây
 • |
Tìm kiếm

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hà Nội

BSC - 10/10/2017 10:03:10 SA          

THÔNG BÁO

V/v: đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hà Nội do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội sở hữu

 

 1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội
 2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hà Nội
 3. Địa chỉ: Số 156 ngõ Xã Đàn II, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội
 4. Điện thoại: (84-4) 3572 7441;    - Fax: (84-4) 3572 7940
 5. Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản và xây lắp
 6. Vốn điều lệ: 116.000.000.000 đồng (Một trăm mười sáu tỷ đồng)
 7. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 
 8. Giá khởi điểm: 19.900 đồng /cổ phần
 9. Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.160.000 cổ phần
 10. Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.160.000 cổ phần
 11. Tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
 1. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hà Nội do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội sở hữu.
 2. Địa điểm, thời gian và thủ tục đăng ký nộp tiền đặt cọc:
-   Thời gian: Từ ngày 06/10/2017 đến 15h30 ngày 30/10/2017
(Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
 -   Địa điểm: tại các đại lý đấu giá. Địa chỉ chi tiết xem tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hà Nội do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội sở hữu và được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hà Nội(www.handico.com.vn) và website của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (www.hnx.vn)
 1. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
Bỏ phiếu trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 02/11/2017 .
 1. Thời gian và địa điểm đấu giá:
 

-          Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 06/11/2017.

 

-          Địa điểm: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
                      Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 1. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 07/11/2017 đến 16 giờ ngày 16/11/2017 
 2. Thời gian hoàn trả tiền cọc cho nhà đầu tư không trúng đấu giá: Từ ngày 08/11/2017 đến ngày 13/11/2017
Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể nhận Bản cáo bạch, Quy chế đấu giá trên website www.handico.com.vn, www.hnx.vn hoặc www.bsc.com.vn và tại các đại lý theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hà Nội do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội sở hữu.
 
Các tài liệu đính kèm gồm:

 

12/10/2017 Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH Một thành viên 532
10/10/2017 Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hà Nội
06/10/2017 Thông báo loại cổ phiếu ALV ra khỏi danh mục được phép ký quỹ tại BSC
05/10/2017 THÔNG BÁO DANH SÁCH CHỨNG KHOÁN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 10/2017 TẠI BSC
04/10/2017 Thông báo bán đấu giá cổ phần Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ
29/09/2017 THÔNG BÁO ÁP DỤNG THU PHÍ DỊCH VỤ TIN NHẮN TỰ ĐỘNG
28/09/2017 Thông báo loại mã BPC khỏi danh mục chứng khoán ký quỹ tại BSC
26/09/2017 Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Nguyên
20/09/2017 Thông báo đấu giá bán cổ phần Công ty cổ phần In Tài chính
08/09/2017 Thông báo loại cổ phiếu SD2 ra khỏi danh mục được phép ký quỹ tại BSC
08/09/2017 Thông báo bán đấu giá cổ phần Tổng công ty Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam