{{news.Title}}

{{news.Source}} - {{news.Date | date:'dd/MM/yyyy hh:mm:ss'}}


 THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ – TNHH MỘT THÀNH VIÊN
 
 1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ – TNHH Một thành viên
Địa chỉ: Số 63 Đường Yersin, P Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: (0274) 3829534 / (0274) 3829535       Fax: (0274) 3824112
 1. Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động kinh doanh xăng dầu; Kinh doanh dịch vụ văn hóa – xã hội, vui chơi giải trí; Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng, kho cảng; Đầu tư khai thác và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu Công nghiệp; …
 2. Vốn điều lệ: 2.366.000.000.000 (Hai ngàn ba trăm sáu mươi sáu tỷ) đồng tương đương 236.600.000 cổ phần.
Trong đó:
-          Cổ phần Nhà nước nắm giữ:   115.934.000 cổ phần, chiếm 49,00% vốn điều lệ
-          Cổ đông là CBCNVLĐ: 1.067.400 cổ phần, chiếm 0,45% vốn điều lệ
-          Cổ phần bán cho NĐT chiến lược: 107.768.600 cổ phần, chiếm 45,55% vốn điều lệ
-          Cổ phần bán đấu giá công khai: 11.830.000 cổ phần, chiếm 5,00% vốn điều lệ
 1. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 11.830.000 cổ phần, chiếm 5,00% VĐL
 2. Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư  tổ chức trong nước đáp ứng điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ – TNHH MTV do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.
 3. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1,  TP.HCM.
 1. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá.
-          Loại cổ phần chào bán:                       cổ phần phổ thông 
-          Giá khởi điểm:                                    10.600 đồng/cổ phần.
-          Mệnh giá:                                            10.000 đồng   
-          Tổng số lượng cổ phần đấu giá:          11.830.000 cổ phần.
 1. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc: Tại các đại lý đấu giá theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ – TNHH MTV do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành.
 2. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc:  từ 08h00 ngày 04/10/2017 đến 16h00 ngày 23/10/2017 tại BSC.
 3. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 27/10/2017 tại BSC
 4. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 31/10/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
 5. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 01/11/2017 đến ngày 10/11/2017 tại BSC
 6. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 01/11/2017 đến 07/11/2017 tại BSC
Thông tin về Quy chế đấu giá và Bản công bố  thông tin đợt chào bán được đăng tải trên các website của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ – TNHH MTV  (www.thalexim.vn), web của Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (http://www.bsc.com.vn) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (http://www.hsx.vn).
Các tài liệu đính kèm gồm:

File đính kèm: {{news.AttachedFileName}}
Chia sẻ:

Các tin liên quan


{{r.Date | date:'dd/MM/yyyy'}}{{r.Title}}