Trải nghiệm giao diện website mới tại đây
  • |
Tìm kiếm

Thông báo chào mua công khai cổ phiếu CTCP Thép Việt Ý – Mã CK: VIS (HOSE)

16/05/2017 9:16:27 SA          

THÔNG BÁO

(V/v chào mua công khai cổ phiếu CTCP Thép Việt Ý – Mã CK: VIS (HOSE))

 

-                 Căn cứ Công văn số 2650/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 12/5/2017 về việc hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu VIS của CTCP Thương  mại Thái Hưng;

 

-                 Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-HĐQT ngày 04/04/2017 của Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng về việc thông qua phương án chào mua công khai.

 

I.              Tổ chức chào mua công khai

1.             Tên tổ chức chào mua công khai: Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng.

2.             Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 đồng.

3.             Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 14, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

4.             Điện thoại: 02083837879                            Fax: 02083858404

5.             Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:

 

-         Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4600310787 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Nguyên cấp đăng ký lần đầu ngày 28/03/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 20/10/2016.

 

         Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Bán buôn kim loại và Quặng kim loại – Mã số: 4662.

 

         Sản phẩm/dịch vụ chính: Sắt, thép, gang

 

         Thị phần trong các lĩnh vực hoạt động của công ty: Hoạt động trên phạm vi cả nước.

II.          Thông tin về đợt chào mua

 

1.             Cổ phiếu được chào mua công khai: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Việt Ý.

2.             Cổ phiếu CTCP Thép Việt Ý đã niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán VIS.

3.             Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua: 7.000.000 cổ phiếu, tương đương 14,22% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của CTCP Thép Việt Ý

4.             Giá chào mua: 25.000 đồng/cổ phiếu.

5.             Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau khi thực hiện chào mua: 65,20%

6.             Loại cổ phiếu đăng ký chào mua: Cổ phiếu phổ thông không bị giới hạn chuyển nhượng hoặc không có bất kỳ giới hạn nào khác.

7.             Đối tượng chào mua: Cổ đông sở hữu cổ phiếu được tự do chuyển nhượng của Công ty cổ phần Thép Việt Ý.

8.             Thời hạn đăng ký chào mua: Từ ngày 15/05/2017 đến ngày 15/06/2017

9.             Các điều kiện hủy bỏ đợt chào mua:

-                 Số lượng cổ phiếu các cổ đông CTCP Thép Việt Ý đăng ký bán không đạt số lượng mà CTCP Thương mại Thái Hưng đăng ký chào mua;

-                 CTCP Thép Việt Ý thực hiện tăng hoặc giảm số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết thông qua bất kỳ hình thức nào. Ví dụ như tách, gộp cổ phiếu hoặc chuyển đổi cổ phần ưu đãi, chuyển đổi từ trái phiếu, v.v.;

-                 CTCP Thép Việt Ý giảm vốn cổ phần;

-                 CTCP Thép Việt Ý phát hành cổ phiếu bổ sung để tăng vốn điều lệ;

-                 CTCP Thép Việt Ý bán toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh hoặc tài sản;

-                 CTCP Thép Việt Ý bị giải thể, phá sản hoặc thực hiện việc tổ chức lại công ty (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi hình thức doanh nghiệp);

-                 Cơ quan có thẩm quyền phát hiện thông tin quan trọng đã công bố là không chính xác.

III.       Đại lý chào mua công khai

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC)

Trụ sở chính: Tầng 10-11 Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (+84-4) 39352722                    Fax: (+84-4) 22200669

Chi nhánh: Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84-4) 38218886                    Fax: (+84-4) 38218510

 

Website: www.bsc.com.vn 

(Các cổ đông của Công ty Cổ phần Thép Việt Ý có nhu cầu đăng ký bán cổ phiếu có thể tìm hiểu các thông tin có liên quan đến đợt chào mua, thủ tục đăng ký bán cổ phiếu VIS và nhận các mẫu biểu có liên quan trực tiếp tại Đại lý chào mua hoặc tải từ website của Đại lý chào mua theo các địa điểm và địa chỉ website nêu trên)


Thời gian thực hiện các thủ tục đăng ký bán/hủy đăng ký bán cổ phiếu tại BSC:

 

Từ 8h30 đến 16h30 các ngày làm việc (Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần) trong Thời hạn đăng ký chào mua được nêu tại Mục II.

Để tìm hiểu kỹ hơn về Thủ tục đăng ký bán, Phương thức phân phối, Thời hạn và Phương thức thanh toán xin liên hệ:

Ông: Vũ Đức Thành – Phòng Dịch vụ chứng khoán – CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Điện thoại: 04. 39352722 (số máy lẻ: 123)

 

 

 

 

 

12/10/2017 Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH Một thành viên 532
10/10/2017 Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hà Nội
06/10/2017 Thông báo loại cổ phiếu ALV ra khỏi danh mục được phép ký quỹ tại BSC
05/10/2017 THÔNG BÁO DANH SÁCH CHỨNG KHOÁN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 10/2017 TẠI BSC
04/10/2017 Thông báo bán đấu giá cổ phần Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ
29/09/2017 THÔNG BÁO ÁP DỤNG THU PHÍ DỊCH VỤ TIN NHẮN TỰ ĐỘNG
28/09/2017 Thông báo loại mã BPC khỏi danh mục chứng khoán ký quỹ tại BSC
26/09/2017 Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Nguyên
20/09/2017 Thông báo đấu giá bán cổ phần Công ty cổ phần In Tài chính
08/09/2017 Thông báo loại cổ phiếu SD2 ra khỏi danh mục được phép ký quỹ tại BSC
08/09/2017 Thông báo bán đấu giá cổ phần Tổng công ty Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam