Trải nghiệm giao diện website mới tại đây
  • |
Tìm kiếm thông tin
Tiêu đề 20170509_BSC_Vietnam company research_VN_ACB_ICB8355_MUA MẠNH
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân Hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
Ngành
Doanh nghiệp
Chi tiết
Ngày : 19/05/2017
Số trang : 12
Ngôn ngữ : : Vietnamese (Vietnam)
Dạng tệp : PDF
Kích thước: 868 Kb
Lượt tải: 666
Xem
Bình chọn
 (Có 0 bình chọn. Bạn phải đăng nhập để bình chọn.)
Tóm tắt

Chúng tôi khuyến nghị MUA MẠNH cổ phiếu ACB với giá mục tiêu 12 tháng tới là 30,200 đồng/cp, upside 27%, theo phương pháp P/E. Tại mức giá mục tiêu, P/E 2017 tương ứng là 19x và chỉ còn 11.72x sau khi điều chỉnh khoản dự phòng đối với nhóm G6. BSC dự báo LNTT của ngân hàng đạt 2,020 tỷ đồng, tương đương EPS 2017 là 1,588 đồng/cp (trừ quỹ khen thưởng phúc lợi) và LNTT năm 2018 tăng mạnh lên 4,527 tỷ đồng, EPS 2018 là 3,623 đồng/cp.

Quan điểm đầu tư:

  • Lợi nhuận lõi tăng trưởng mạnh. Lợi nhuận trước dự phòng rủi ro tín dụng tăng 31% yoy lên mức 2,885 tỷ đồng.
  • Mảng phi tín dụng tăng mạnh 99% yoy và còn nhiều tiềm năng, mới chiếm 9% tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng.
  • Tích cực xử lý nợ xấu, dự kiến hoàn tất thu hồi và trích lập dự phòng nợ nhóm G6 trong năm 2017 (2,016 tỷ đồng), sớm một năm so với lộ trình được NHNN phê duyệt năm 2015, đặt kế hoạch mua lại toàn bộ nợ xấu đã bán cho VAMC. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng được kỳ vọng giảm mạnh từ năm 2018, (- 49% yoy còn 1,172 tỷ đồng).
  • Thanh khoản dồi dào. Tỷ lệ dự trữ thanh khoản đạt 23.1%, cao hơn mức tối thiểu yêu cầu bởi NHNN (10%), tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi là 74.45% (trần 80% của NHNN).
  • Kết quả kinh doanh kỳ vọng cải thiện. ACB đạt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 2,205 tỷ đồng (+32% yoy).